• Energiebesparing in de particuliere huursector Provincie Zuid-Holland-2
  • V2 Energiebesparing in de particuliere huursector Provincie Zuid-Holland-2

Energiebesparing in de particuliere huursector Provincie Zuid-Holland

Huurteam Rotterdam start met een Energiebesparingsaanpak voor huurders van particuliere verhuurders in de gehele provincie Zuid-Holland. In opdracht van de provincie Zuid-Holland komt Huurteam Rotterdam in verschillende gemeenten in Zuid-Holland bij 150 huurders thuis met een gratis gecombineerd aanbod. Energiescan & Huurprijscheck.

De aanpak
De huurder krijgt een bespaarpakket met uitleg hoe dit te gebruiken, en daarbij aan de hand van een checklist uitleg over verdere mogelijkheden om energie te besparen via gedrag, apparatuur, en bouwkundige ingrepen.
Daarnaast wordt de algemene staat van onderhoud beoordeeld, de maximale huurprijs berekend, en de servicekosten en energierekening beoordeeld.
Daarbij wordt tegelijk in kaart gebracht of er mogelijkheden zijn om de energie-index van de woning te verbeteren. De huurder krijgt hierover een compleet schriftelijk advies. Indien mogelijk wordt het energieverbruik (verbruik gas, water en elektra) via de laatst ontvangen energieafrekening of servicekostenafrekening genoteerd om te kunnen vergelijken met de afrekening die volgt na het huisbezoek.
Naar aanleiding van de bevindingen en ten behoeve van mogelijke vervolgstappen stelt het huurteam een rapportage op met aanbevelingen voor de opdrachtgever.

Voor mensen met een beperkt budget kan een relatief kleine uitgave voor bijvoorbeeld tochtstrips of ledlampen al te hoog zijn. Vaak hebben zij andere meer acute zorgen. Met een gratis pakket ter waarde van € 60,- aan verduurzamingsproducten is er een goede aanleiding om duurzaamheid te bespreken, terwijl de huurder geen uitgave hoeft te doen.

Meer weten? Bel 010 21427 99 of stuur een e-mail naar besparen@urbannerdam.nl voor het maken van een gratis afspraak voor een energiescan & huurprijscheck.

Contactpersoon

Fleur van Leeuwen
E: f.vanleeuwen@urbannerdam.nl 
T: 06-38 71 76 16