• Woondiensten_HuurteamUtrecht_HUURTEAMbew2
  • Woondiensten_HuurteamUtrecht_Foto Ismail berekening
  • Woondiensten_HuurteamUtrecht_Foto Dom

Nieuws

  • September 2019
    Samenwerking tussen Huurteam Utrecht en de Hogeschool Utrecht Lees meer...
  • 13 maart 2013
    Huurteam Utrecht als bliksemafleider Lees meer...

De werkzaamheden van Huurteam Utrecht zijn gericht op het aanpakken van misstanden in de particuliere huursector van de stad Utrecht.

Het huurteam controleert of de huurprijs van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte in de particuliere sector overeenkomen met de geboden (onderhouds) kwaliteit van de woonruimte. Dit vindt plaats binnen de wettelijke grenzen van de huurprijswet. Op basis van een puntentelling conform het Woningwaarderingssysteem wordt voor de woning de maximale huurprijs berekend. 

Wanneer de gevraagde huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs, een te hoge bijdrage voor servicekosten wordt betaald of als er sprake is van achterstallig onderhoud, dan start het huurteam namens de huurder een procedure bij de huurcommissie. Ook kijkt het huurteam of het huurcontract in orde is. Het huurteam vervult een belangrijke functie in de stad omdat veel huurders niet op de hoogte zijn van hun rechten of de weg niet weten om hun rechten te beschermen.

Medewerkers van het huurteam begeleiden huurders in de gehele procedure vanaf de woningopname tot aan de uitspraak van de huurcommissie. Binnen het huurteam staat kwaliteit voorop en wordt alles in het werk gesteld om de procedures tot een succesvol einde te brengen.

Rol Urbannerdam
De medewerkers zijn werkzaam bij het werkveld Huurteam van Urbannerdam en hebben ook jarenlange ervaring met het uitvoeren van huurteamwerkzaamheden in onder andere Rotterdam en Schiedam. Het huurteam staat elke werkdag klaar om per telefoon, mail of sociale media de vragen van huurders te beantwoorden.

Tijdpad
Huurteam Utrecht bestaat sinds 2010 en is geïnitieerd door studentenbelangenvereniging Vidius en studentenhuisvester SSH. Huurteam Utrecht wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en is sinds 2012 een onderdeel van Urbannerdam BV in Rotterdam. Ook voor 2020 voert Urbannerdam de werkzaamheden van Huurteam Utrecht uit.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Projectstatus:  In uitvoering

Links:
Website Huurteam Utrecht
Facebook
Twitter

Contact huurteam
Wilt u een afspraak maken met Huurteam Utrecht, neem dan contact op via het telefoonnummer: 085- 273 4933, of stuur een email naar info@huurteam-utrecht.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van het huurteam. De diensten van Huurteam Utrecht zijn gratis en vrijblijvend.
Huurteam Utrecht is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur.

Contactpersoon

Fleur van Leeuwen
E: f.vanleeuwen@urbannerdam.nl 
T: 06-38 71 76 16