• afbeelding 1
  • afbeelding 2
  • afbeelding 3

Wooncollectief De Symfonie in Den Haag is druk bezig met een ambitieus plan!

Twee kerklofts, tien nieuwbouw appartementen inclusief een activiteitencentrum in de oude Bethelkerk aan de Mozartlaan in Den Haag worden medio  2023 opgeleverd. Deze koopwoningen variëren in grootte van 68 -117 m2 en zullen qua prijzen marktconform worden aangeboden door een projectontwikkelaar.

De Symfonie is een woon collectief, een stichting met een aantal actieve bestuur & werkgroep leden. Allen hebben de wens om bewoner te gaan worden van dit bijzondere complex en gezamenlijk zorg te dragen voor gebouw en tuin.  Als divers samengestelde groep willen ze vooral goede buren zijn voor elkaar, met ieder een eigen woning en  een eigen voordeur.  De gezamenlijke ruimtes, tuin en parkeerplaatsen worden gedeeld.

Het collectief heeft het eerste recht van koop voor de woningen, juridisch vastgelegd met de projectontwikkelaar, en is op zoek naar kopers! Gezinnen, singles en stellen van verschillende leeftijden. Kinderen zijn meer dan welkom.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam heeft eerder de Pauluskerk in Den Haag getransformeerd naar woningen en veel ervaring opgedaan met het herontwikkelen van een bijzonder gebouw. Wooncollectief De Symfonie heeft Urbannerdam gevraagd haar te ondersteunen bij het borgen van haar positie in de herontwikkeling van de Bethelkerk, met het vinden en binden van deelnemers en inhoudelijke input op het PVE en het ontwerp. 

Interesse?
Inschrijven voor de procedure kan tot 1 juni 2021. Bezoek één van de informatie bijeenkomsten. Neem daarvoor contact op met symfonie@wonenindesymfonie.nl

Of kijk op de website voor meer informatie.