Bewonersparticipatie

Een prettige woon- en leefomgeving, een veilige buurt, een goed binnenklimaat en meer comfort leveren voordeel op voor bewoners en gebruikers van woongebouwen. Ook de partijen die wonen zakelijk faciliteren zoals corporaties, gemeenten en beleggers, hebben daar baat bij. Van belang daarbij is dat zij weten wat hun bewoners willen, wat hen beweegt. In de praktijk vinden deze partijen het moeilijk om deze input te organiseren.
Urbannerdam heeft jarenlange ervaring in het organiseren van participatie door bewoners. We hebben geen standaard methode, maar leveren altijd maatwerk.


Urbannerdam is al vanaf de stadsvernieuwingstijd gespecialiseerd in het organiseren van input en zeggenschap van bewoners. We doen onderzoek naar woonwensen, we adviseren huurdersorganisaties van corporatie- tot complexniveau, we geven cursussen en workshops over actuele thema’s en organiseren zelfbeheer. Ook begeleiden we corporaties die participatie anders willen organiseren. Bij ons werk hebben we oog voor alle partijen die bij het proces betrokken zijn.

We hebben kennis van de partijen en van actuele ontwikkelingen. We kijken verder dan de wettelijke regels en vinden dat participatie geen doel op zich is, maar een middel om samen te werken aan een prettiger woning en woonomgeving.

Participatie organiseren is altijd maatwerk. Een grondige analyse van wensen en drijfveren van de diverse doelgroepen vormt een voorwaarde voor succes. Heel goed luisteren naar de doelgroep vormt voor ons daarom de rode draad in onze benadering. Bij elke doelgroep ontstaat een ander verhaal.En die wensen en belangen zijn vaak heel anders dan je had bedacht voordat je in gesprek gaat.

Als startpunt van vrijwel al onze werkzaamheden kiezen wij er daarom voor om ‘in de huid te kruipen’ van de doelgroep. Wij hebben hiervoor diverse werkvormen en onderzoeksmethodieken in huis.

Het resultaat van onze aanpak is gericht op efficiëntere en duurzamere plannen en diensten en een beter woonklimaat.