• Bewonersparticipatie_Zwaluwenlaan_02-1

Op verzoek van woningcorporatie Waterweg Wonen heeft Urbannerdam het nieuwe bestuur van de Bewonersvereniging Zwaluwenlaan geadviseerd bij de doorstart van de vereniging. In de wijk Holy ZuidOost staat het flatgebouw. De flat is gelegen langs het tracé van de nog te openen A4, waardoor er in en aan de flat nog aanvullende geluidsisolerende maatregelen moeten worden getroffen.

Nadat tijdens de Algemene Ledenvergadering de zittende bestuursleden werden weggestemd  zijn nieuwe bestuursleden gekozen. Vervolgens is er een stevige discussie ontstaan tussen de nieuwe bestuursleden en de oude bestuursleden o.a. over de financiën van de vereniging.

Waterweg Wonen heeft Urbannerdam gevraagd om de nieuwe bestuursleden advies te geven over het herpositioneren van de bewonersvereniging, profileren naar de bewoners en advies over de inhoudelijke thema’s in het overleg met de corporatie. De adviseur heeft daarnaast bemiddeld tussen de oude en nieuwe bestuursleden.

Tijdspad
Het project heeft gelopen vanaf 2012 tot medio 2013. In deze periode is het bestuur meerdere keren bijeen geweest en zijn overleggen met de woningcorporatie gevoerd over beheer en leefbaarheid in de flat. Ook is er een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin verantwoording is afgelegd en de plannen voor de toekomst zijn besproken. Na afronding van het advieswerk heeft Waterweg Wonen een planteam geformeerd ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden die nog moesten plaatsvinden.

Rol
De adviseur van Urbannerdam heeft in vooroverleggen met het bestuur van de Bewonersvereniging advies gegeven en voorwerk verricht ten behoeve van het overleg met de woningcorporatie,. Tijdens de overleggen met de corporatie zijn afspraken gemaakt over de voortgang. De adviseer heeft verder bemiddeld tussen oude en nieuwe bestuursleden met als doel meer helderheid te krijgen over de afwikkeling van de financiën van de verenging.

Betrokken partijen
1. Bewonersvereniging Zwaluwenlaan
2. Waterweg Wonen

Contactpersoon

Bert Lafort
E: b.lafort@urbannerdam.nl
T: 06 - 4631 40 62