• Bewonersparticipatie_Adviesopmaat_01-2
  • Bewonersparticipatie_Advies op maat_02-2

Urbannerdam is onder andere gespecialiseerd in bewonersparticipatie en het overleg tussen huurdersorganisaties en verhuurders.
Huurdersorganisaties houden zich in het kader van de belangenbehartiging met veel onderwerpen bezig. Soms is er een actueel thema, waarvoor snel advies nodig is. Urbannerdam kan in dergelijke gevallen snel en op maat in overleg u adviseren.

Adviseurs van Urbannerdam komen bij u op locatie om samen met u de mogelijkheden door te nemen om vervolgens een gepast advies aan u uit te brengen. Ook kunnen onze adviseurs de uitgebrachte adviezen toelichten in uw eigen ledenvergaderingen en/of in de overleggen met uw woningcorporatie.

In de afgelopen periode heeft Urbannerdam onder andere maatwerk advies gegeven over:

  • Huurbeleid van de woningcorporatie, en hoe hierop te reageren (Huurdersraad Patrimonium Barendrecht)
  • Opstellen van een sociaal plan (woningcorporatie Woonvisie Ridderkerk)
  • Adviestraject Strategisch Voorraadbeleid (Stichting Bewonersraad Progressie Ridderkerk)
  • Advies complexgewijze verkoop (bewonerscommissie Koninginnetoren Rotterdam)

Voor wie
Huurdersorganisaties, Bewonerscommissies en Woningcorporaties.

Rol Urbannerdam
De adviseur van Urbannerdam overlegt met de opdrachtgever over de vraagstelling en adviseert vervolgens op maat.

Wilt u meer informatie hierover ontvangen? Neem dan contact op met onze adviseur Bert Lafort.

Contactpersoon

                     
Bert Lafort
E: b.lafort@urbannerdam.nl 
T: 010- 280 6444 / 06 - 4631 40 62