• Bewonersparticipatie_Koninginnetoren_03-1
  • Bewonersparticipatie_Koninginnetoren_01-1

De Bewonerscommissie van de Koninginnentoren in Rotterdam heeft Urbannerdam gevraagd te adviseren over de voorgenomen verkoop van de woningen door woningcorporatie MaasDeltaGroep, aan een particuliere investeerder. De belangen van de bewoners komen hierbij in het geding.

Waar
De Koninginnetoren is een beeldbepalend gebouw aan de Boezemsingel in Rotterdam. Het gebouw is eigendom van de MaasDeltaGroep en wordt verhuurd door WoonCompas.  De toren bevat 82 appartementen die worden verhuurd aan 55-plussers.

Wanneer
Het adviestraject is begin februari 2015 gestart. Na overleg met de Bewonerscommissie heeft Urbannerdam een conceptadvies opgesteld. Dit is na intern overleg bijgesteld en vervolgens verstuurd aan MaasDeltaGroep. Na de reactie van MaasDeltaGroep is wederom een tegenreactie opgesteld en verzonden.

Advisering
De Bewonerscommissie van de Koninginnetoren in Rotterdam behartigt de belangen van de huurders van deze woningen in het overleg met de beheerder (WoonCompas) en de eigenaar (MaasDeltaGroep).
De eigenaar heeft besloten om het bezit dat geen deel uitmaakt van de kernvoorraad te verkopen. De Bewonerscommissie heeft her vraagtekens bijgezet. Er zijn veel structurele onderhoudsklachten die niet worden opgelost.

Urbannerdam heeft geadviseerd om niet in te stemmen met de verkoop omdat er enerzijds procedurele fouten zijn gemaakt in het verkoopproces, anderzijds omdat de belangen van de huurders niet gediend zijn met verkoop. Redenen hiervoor zijn onder andere de onderhoudsproblemen en het ontbreken van garanties dat de nieuwe eigenaar/beheerder voldoende oog heeft voor de belangen van de huurders.
Op dit moment stelt de gemeente Rotterdam naar aanleiding van het advies een nader onderzoek in naar de onderhoudsproblemen en heeft nog geen definitief standpunt bepaald over het al dan niet gewenst zijn van de verkoop.

Rol Urbannerdan
Onze adviseur Bert Lafort heeft tijdens de overleggen met de Bewonerscommissie de inzet besproken. Er is verdere navraag gedaan bij MaasDeltaGroep en WoonCompas over het complex en het ingezette proces. Na bestudering van de regelgeving is het concept advies besproken en bijgesteld. Na het antwoord hierop van MaasDeltaGroep is er nog een tweede reactie opgesteld en verzonden.

Contactpersoon

                     
Bert Lafort
E: b.lafort@urbannerdam.nl 
T: 06 - 4631 40 62