• Bewonersparticipatie_Beheer Terbregsehof_01-1
  • Bewonersparticipatie_Beheer Terbregsehof_02
  • Bewonersparticipatie_Beheer Terbregsehof_03
  • Bewonersparticipatie_Beheer Terbregsehof_04
  • Bewonersparticipatie_Beheer Terbregsehof_05
  • Bewonersparticipatie_Beheer Terbregsehof_06

Op een terrein dat verhuurd is aan kermisexploitanten heeft Urbannerdam in opdracht van gemeente Rotterdam beheertaken uitgevoerd. Het terrein is bedoeld voor opslag, bedrijfsmatige activiteiten en voor tijdelijke bewoning.

Het terrein Terbregsehof is onderverdeeld in 29 vakken. Elk vak is door de gemeente Rotterdam verhuurd aan een kermisexploitant. De gemeente verhuurt uitsluitend de grond. De opstallen zijn geplaatst en eigendom van de huurders. Bij aanvang van de overeenkomst moet de huurder aantonen dat hij of zij woonachtig is in Rotterdam en is ingeschreven als kermisexploitant in het register van de Kamer van Koophandel. Urbannerdam heeft voor het gehele terrein deze inschrijvingen geïnventariseerd en gecontroleerd.

Daarnaast voerde Urbannerdam het “dagelijks beheer” van het terrein en was aanspreekpunt voor de huurders met betrekking tot de huur/verhuur en het onderhoud van het terrein. Bij periodieke bezoeken aan het terrein werd gesproken met de huurders over de zaken die spelen en werd er een inspectie gedaan of de huurders zich aan de voorschriften voor het gebruik en het plaatsen van de bouwwerken houden. Eventuele tekortkomingen werden met de huurders besproken en teruggekoppeld aan de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

Rol Urbannerdam
Voor Dienst Stadsontwikkeling had Urbannerdam een adviserende en signalerende rol over het terrein . Urbannerdam was eerste aanspreekpunt voor de huurders en direct benaderbaar bij vragen en/of problemen.

Tijdpad
Nadat in 2009 op verzoek van de Dienst Stadsontwikkeling een beheerplan door Urbannerdam is opgesteld heeft de gemeente opdracht gegeven om een aantal beheertaken uit te voeren. Minstens eenmaal per kwartaal werd het terrein bezocht. Tussendoor was Urbannerdam telefonisch contactpunt voor de huurders.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam DSO

Projectstatus: Afgerond

Contactpersoon


Bert Lafort
E: b.lafort@urbannerdam.nl
T: 06 - 4631 40 62