• Bewonersparticipatie_Cursus voor huurdersorganisaties_01-1

Nieuws

 

26 februari 2015
Cursus voor huurdersorganisaties Lees meer...

 

Urbannerdam is onder andere gespecialiseerd in bewonersparticipatie en het overleg tussen huurdersorganisaties en verhuurders.
De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen die voor huurdersorganisaties van belang zijn. Urbannerdam kan u een actuele “bijspijker” cursus op maat bieden over b.v. het huurbeleid, de gevolgen van de nieuwe woningwet of over de rol van uw organisatie bij het meepraten over de lokale prestatie-afspraken.

Voor (nieuwe) bestuursleden van huurdersorganisaties en andere betrokken huurders kan Urbannerdam de basiskennis vergroten over b.v. de huurwetgeving, servicekosten, huurovereenkomst, woningverbetering, energiebesparing, woonomgeving en zelfbeheer.

De cursusbijeenkomsten, die bij u op locatie kunnen worden gegeven, zijn een mix van kennisoverdracht, uitwisseling van eigen ervaringen van de deelnemers en korte opdrachten.

Resultaat van een cursus is dat de deelnemers meer kennis over het betreffende onderwerp hebben verworven en hiermee effectief binnen de eigen organisatie en in het overleg met de verhuurder aan de slag kunnen.

De precieze inhoud, gewenste diepgang, fasering, enz. wordt in nader overleg vastgesteld. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2,5 uur. 

Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Overleg tussen huurders en verhuurder
 • Huurbeleid en huurverhoging
 • Servicekosten
 • Huurovereenkomst, huurbescherming
 • Onderhoud van de woning
 • Woningverbetering
 • Energie en energiebesparing
 • Woonomgeving
 • Huurderszelfbeheer en – zelfwerkzaamheid
 • Veranderingen in de sector (aanscherping taakveld en toezicht corporaties)
 • PR van de Huurdersraad
 • Een terugkombijeenkomst na afronding van deze cursuscyclus

Voor wie
De cursus is geschikt voor een Huurdersorganisatie, Bewonerscommissie of Woningcorporatie. 

Rol Urbannerdam
De adviseur van Urbannerdam zorgt voor de intake van de deelnemers om helder te krijgen welke leervragen er zijn. Vervolgens verzorgt de adviseur de cursus. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Voor meer informatie neemt u contact op met onze adviseur Bert Lafort.

Contactpersoon

                     
Bert Lafort
E: b.lafort@urbannerdam.nl 
T: 010- 280 6444 / 06 - 4631 40 62