• Bewonersparticipatie_WVB Hoofdstedenbuurt Vlaardingen_01-1
  • Bewonersparticipatie_WVB Hoofdstedenbuurt Vlaardingen_02
  • Bewonersparticipatie_WVB Hoofdstedenbuurt Vlaardingen_09
  • Bewonersparticipatie_WVB Hoofdstedenbuurt Vlaardingen_10
  • Bewonersparticipatie_WVB Hoofdstedenbuurt Vlaardingen_11
  • Bewonersparticipatie_WVB Hoofdstedenbuurt Vlaardingen_12

Urbannerdam adviseerde de Huurdersbelangenvereniging Hoofdstedenbuurt bij de visievorming en vervolgens diverse flatcommissies bij de voorbereiding en uitvoering van de woningverbetering. Alle woningen zijn afgelopen jaren verbeterd.

Nadat in overleg tussen Waterweg Wonen, de Huurdersbelangenvereniging en de overkoepelende Huurdersraad van Waterweg Wonen een toekomstvisie was gemaakt voor de buurt zijn één voor één alle flatgebouwen gerenoveerd. De aanpak bestond uit het wegwerken van achterstallig onderhoud, het aanbrengen van isolatiepakketten en het aanpassen van verwarmings-n warmwatersysteem.

In een aantal complexen zijn ook de entrees vernieuwd en de liftinstallaties aangepast.

In alle flatcomplexen zijn flatcommissies opgericht die fungeren als gesprekspartner van Waterweg Wonen in de planteams. In deze planteams kwamen alle onderwerpen aan de orde die met de aanpak van de flats te maken hebben: van de voorbereiding tot aan de oplevering van de laatste woning. Onder andere de maatregelen die genomen zijn, de planning en de communicatie.

Totaal gaat het om 1050 woningen verspreid over 8 flatgebouwen.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam adviseerde de flatcommissies, zowel inhoudelijk als procesmatig vanaf de start van het project. Procesmatig over de eigen rol en taken van de flatcommissie, de communicatie met andere bewoners in het complex. Inhoudelijk over de beoordeling van de plannen van de corporatie, en over knelpunten tijdens de uitvoering. De adviseur van Urbannerdam was ook intermediair tussen de flatcommissies en de overkoepelende Huurdersbelangenvereniging.

Tijdpad
Het project heeft meerdere jaren gelopen. Bij de uitvoering van de verbetering van het complex wordt ongeveer 9 maanden voorafgaande aan de ingreep gestart in het planteam. Hieraan vooraf ging een uitnodiging aan bewoners van het complex om zitting te nemen in de flatcommissie. De flatcommissie koos uit haar midden de afvaardiging voor het planteam. Het planteam kwam maandelijks bijeen onder leiding van de projectleider van waterweg Wonen

De uitvoering van de verbetering duurde vervolgens afhankelijk van de omvang van het complex 9 tot 12 maanden.

Opdrachtgevers: Waterweg Wonen, Huurdersbelangenvereniging Hoofdstedenbuurt

Projectstatus:  Afgerond

Links:
Website huurdersbelangvereniging Hoofdstedenbuurt
Waterweg Wonen, Groot onderhoud Bonnweg afgerond

Contactpersoon

                     
Bert Lafort
E: b.lafort@urbannerdam.nl
T: 06 - 4631 40 62