• Klushuizen_Mathenesserweg
  • Klushuizen_Mathenesserweg_5
  • Klushuizen_Mathenesserweg_4-1

Er zijn twee klushuizen in verkoop in Rotterdam-west. De klushuizen aan de Mathenesserweg en de Taanderstraat liggen op de rand tussen de wijk Tussendijken en Spangen. Deze levendige buurt staat op het punt om een transformatieslag door te maken. Inschrijven is nu mogelijk!

De Mathenesserweg 123a en Taanderstraat 61a zijn in het bezit van de zogenoemde Wijk OntwikkelingsMaatschappij (WOM). In samenwerking met de gemeente Rotterdam laat Urbannerdam haar bewezen klushuisconcept los op deze twee objecten. Dit betekent dat de koper de woning gaat verbouwen aan de hand het kwaliteitsniveau omschreven in het Programma van Eisen, en dient de gevel te worden hersteld zoals op de geveltekening is aangegeven. De geveltekeningen zijn vastgesteld op basis van een historische verkenning. Urbannerdam begeleidt de individuele kopers bij het sluiten van een koopovereenkomst met de verkopende partij. 
Als het pilotproject een succes is, worden meer winkelpanden aan de Mathenesserweg en omgeving aangeboden als klushuis en getransformeerd naar woning. 

Rol Urbannerdam
Urbannerdam heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en adviseert de gemeente Rotterdam en de WOM bij de aanpak, planning, het opstellen van randvoorwaarden en prijsbepaling. Urbannerdam zoekt de kopers en begeleidt de kopers bij het sluiten van de koopovereenkomst.  

Inschrijven
Inschrijven voor de klushuizen is nu mogelijk! Inschrijven kan tot 5 maart 2018.

Open dag
16 februari 2018, 15:30 - 16:30 uur, De Mathenesserweg 123a en Taanderstraat 61a Rotterdam-west

Downloads
Informatiebrochure
Tekeningen
PVE Mathenesserweg 123a
PVE Taanderstraat 61a
Geveltekeningen Mathenesserweg 123a
Geveltekeningen Taanderstraat 61a
Inschrijfformulier
Financieringstoets
Lotingsprotocol