• Zelfbouw_CPO_DeVerwondering5
  • Zelfbouw_CPO_DeVerwondering4
  • Zelfbouw_CPO_DeVerwondering3
  • Zelfbouw_CPO_DeVerwondering2

De Gemeente Nieuwkoop biedt zelfbouwers volop kansen in het project “De Verwondering”. Er zijn 2 CPO groepen geworven die na een gezamenlijke verkaveling met de gemeente elk hun eigen project hebben gerealiseerd – voor een deel ook letterlijk zelf gebouwd.

De Verwondering is een uitbreidingslocatie aan de westkant van Nieuwveen (Gemeente Nieuwkoop), tussen het dorp en de golfbaan. De Verwondering bestaat uit enkele eilanden en kent een flexibele opzet om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen.

Inschrijving voor deelname aan CPO stond open voor iedereen, maar leverde twee groepen starters op die elk een rijtje ruime starterswoningen hebben gerealiseerd. De afbouw is door de bewoners grotendeels zelf uitgevoerd. Het gaat om woningen met gemiddeld 130 m2 vloeroppervlak en een prijsniveau van € 160.000 voor de tussenwoningen tot 250.000 euro voor een hoekwoning op ruimere kavels.

Rol Urbannerdam
Urbannerdam heeft voor de Gemeente Nieuwkoop de werving opgezet en uitgevoerd en heeft de groepen gevormd en op weg geholpen. Vervolgens hebben we voor 1 groep de rol gespeeld van adviseur op het gebied van organisatie van de CPO en contractvorming met aannemer en gemeente.

Tijdpad
Begin 2013 heeft er een wervingstraject plaatsgevonden. Met de groepen die hieruit gevormd zijn is rond de zomer van 2013 een verkaveling vastgesteld waarna de groepen hun plannen verder hebben uitgewerkt. Begin 2014 zijn de omgevingsvergunningen verleend en werd de grond bouwrijp geleverd. De casco-bouw is na de zomer van 2014 opgeleverd en de afbouw door de bewoners zelf zal rond de kerst 2014 zijn afgerond.

Opdrachtgever: Eerst Gemeente Nieuwkoop, daarna CPO de Verwondering

Betrokken partijen: Gemeente Nieuwkoop (verantwoordelijk voor kaveluitgifte en werving collectieven), CPO De Verwondering (kopersvereniging voor 1 van de projecten), Vink en Veenman, Nieuwkoop (aannemer), Urbannerdam, Architectenbureau Van Klooster, Hosper Stedenbouw.

Link:
projectpagina
Nieuwsbericht

Contactpersoon

drs. Martijn Schutte
E: m.schutte@urbannerdam.nl
T: 06 - 4631 39 29